Intencje Mszalne

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 

 

NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ MB PIEKARSKIEJ 12 IX 21

 8.00 – Za ++ mamę Mirosławę Pochwatka, ojca Bronisława, ++ braci Józefa, Tadeusza, Zdzisława 
       i Stanisława 
10.00 – W intencji oazy rodzin i wszystkich rodzin naszej
       parafii aby były Bogiem silne
11.30 – W intencji wszystkich działkowców Rodzinnego
       Ogrodu Działkowego Szarotka w podziękowaniu
       za wszystkie otrzymane łaski, za szczęśliwie 
       zebrane plony z prośbą o dalszą opiekę Matki 
       Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz 
       modlitwę za wszystkich którzy odeszli na wieczny 
       odpoczynek
16.00 Za + Annę Olek i za ++ rodziców z obu stron
18.00 – KONCERT „WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA 
       MARYJĘ” ku czci błogosławionego Prymasa       
       Tysiąclecia

 

PONIEDZIAŁEK     Św. Jana Chryzostoma 13 IX 21

7.00 – Do Serca Jezusa w intencji uczestników porannej

mszy św z prośbą o łaskę zdrowia

17.00 – Za + Wawrzyna, Gertrudę Rezner, Pawła i Teresę

Kurasz

 

WTOREK Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 IX 21

7.00 – Za + Edwarda Domagalskiego i + Mariusza

Piątkiewicza - od sąsiadów z ul. Gansinca 10

17.00 – za + Izabelę Baron - w 13 rocznicę śmierci

i za ++ z rodziny

 

ŚRODA Wspomnienie NMP Bolesnej 15 IX 21

7.00 – Za + misjonarza oblata O.Jacka Tomiczka

17.00 – Za ++ Teresę i Jerzego Grunt, Martę i Romana

Nowaczyk, ++ z rodzin

17.30 – Nabożeństwo do św Józefa

 

 

CZWARTEK Świętych Korneliusza,i Cypriana 16 IX 21

7.00 – Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą

o powrót do zdrowia i pomyślne zabiegi chirurgiczne

dla Jolanty i Jerzego oraz światło Ducha św

dla Natalii

17.00 – Za + Antoniego Celińskiego, żonę Jadwigę,

++ z rodzin Celiński i Bartosz

 

PIĄTEK Dzień powszedni 17 IX 21

 7.00 – Za + Gertrudę Reselski
17.00 – Za + Jerzego Demiańczuk - od lokatorów 
       z ul. Gansińca 9

SOBOTA Święto św Stanisława Kostki 18 IX 21

7.00 – Za + Halinę Sikorską - od Grażyny i Tadeusza

Sikorskich

16.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 – za Parafian

 

NIEDZIELA XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 19 IX 21

 8.00 – Za Januszko - od firmy Domy Silesia fabian
10.00 – Za + Hildegardę Labus - z okazji urodzin
11.30 – Za ++ rodziców Reginę i Czesława Olszowy 
       w kolejną rocznicę śmierci, o pokój duszy 
       i szczęście wieczne oraz za dusze w czyśćcu
15.30 – Nieszpory niedzielne
16.00 

 

 

 

 


XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 5 IX 21

 8.00 – Za + Łukasza Iwaneckiego w 1 rocznicę śmierci
10.00 – W intencji Róż Różańcowych z prośbą o Boże
       błogosławieństwo, dary Ducha św., opiekę Matki 
       Bożej i zdrowie 
11.30 – Za Parafian 
15.30 – Nieszpory niedzielne
16.00 Za + Witolda Kołodziej w 1 rocznicę śmierci

 

PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni 6 IX 21

7.00 – Za + Urszulę Michalską – od koleżanek

17.00 – Za ++ Kazimierza i Wiesława Ziulewskich, Marylę

i Zbigniewa Brych, Barbarę Gawrońską, Halinę

i Henryka Robak

 

WTOREK Dzień powszedni 7 IX 21

7.00 – Za + Jerzego Damiańczuka – od rodziny Broszków

i Sobczyków

17.00 – Za + Renatę Śmieszkoł - w 30 dzień po śmierci

 

ŚRODA ŚWIĘTO NARODZENIA NMP 8 IX 21

7.00 – Za Zofię Gancarczyk, Gerarda Zug, za ++ z rodzin

Gancarczyk, Fortuna i Zug

17.00 – za + Bronisławę Pachot, męża Stanisława,

++ rodziców, braci, szwagrów, dusze w czyśćcu

 

CZWARTEK Dzień powszedni 9 IX 21

7.00 – Za + Jerzego Damiańczuka w 30 dzień po śmierci

17.00 – Za + Pawła Gawron w 3 rocznicę śmierci

PIĄTEK Dzień powszedni 10 IX 21

 7.00 – Za + Halinę Sikorską - od Bogusi i Władysława
       Rumijowskich
17.00 – Za + Jerzego Demiańczuka – od lokatorów
       z ul. Gansińca 9
18.00 – Msza św dla młodzieży

SOBOTA Dzień powszedni 11 IX 21

7.00 – Za + ojca Antoniego Dyla w 2 rocznicę śmierci,

+ mamę Helenę, ++ z rodzin Dyla, Łyczakowski

i Buchalik

16.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 – W intencji Krystyny i Gerarda Kopiec z okazji

50 rocznicy ślubu, dziękując za otrzymane łaski

prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę

św Józefa TD

 

NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ M B Piekarskiej 12 IX 21

 8.00 – Za ++ mamę Mirosławę Pochwatka, ojca
       Bronisława, ++ braci Józefa, Tadeusza, Zdzisława 
       i Stanisława
10.00 – W intencji oazy rodzin i wszystkich rodzin naszej
       parafii aby były Bogiem silne
11.30 – W intencji wszystkich działkowców Rodzinnego
       Ogrodu Działkowego Szarotka w podziękowaniu
       za wszystkie otrzymane łaski, za szczęśliwie 
       zebrane plony z prośbą o dalszą opiekę Matki 
       Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz 
       modlitę za wszystkich którzy odeszli na wieczny 
       odpoczynek
16.00 Za + Annę Olek i za ++ rodziców z obu stron

 


XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA              XXII NIEDZIELA ZWYKŁA             29 VIII 21

  8.00 – W intencji Anieli i Henryka z okazji 50 rocznicy ślubu z prośbą o zdrowie dla

                Henryka

10.00 – Z okazji 85 rocznicy urodzin Edyty Moczygęba za wstawiennictwem Niepokalanego                    Serca Maryi z prośbą o łaskę Bożego błogosławieństwa, zdrowia na dalsze lata życia

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 Z okazji 96 rocznicy urodzin Henryki Sadłoń z prośbą o Boże błogosławieństwo,                           opiekę Ducha św. i św. Józefa

 

PONIEDZIAŁEK                   Dzień powszedni             30 VIII 21

  7.00 – Z okazji 45 rocznicy ślubu Anny i Tadeusza Zych z prośbą o Boże błogosławieństwo,                   wszelkie potrzebne łaski i opiekę św Józefa z okazji urodzin Tadeusza

 

WTOREK                Dzień powszedni             31 VIII 21

  7.00 – Za + Urszulę Michalską - od I Róży Różańcowej

17.00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej, z podziękowaniem                    za otrzymane laski z prośbą o dalsze dla Franciszka i Krystyny oraz o Boże                                      błogosławieństwo dla dzieci i wnuków

 

ŚRODA                Dzień powszedni                  1 IX 21

  7.00 – Za++ z rodziny Baluch, Buchta, Cieplikiewicz, za dusze w czyśćcu

17.00 – Za + Erwina Dąbek w 1 rocznicę śmierci, + syna Henryka, za ++ z rodziny Deptała i                      Dąbek Nabożeństwo do św Józefa

 

 

CZWARTEK                 Dzień powszedni                2 IX 21

  7.00 – O powołania kapłańskie zakonne i misyjne

17.00 – Msza św szkolna Za + Helenę Latacz w 30 dzień po śmierci

 

PIĄTEK                    Wspomnienie św Grzegorza Wlk                  3 IX 21

  7.00 - Za + Janinę Machowską w 5 rocznicę śmierci

17.00 – Za ++ Bernarda i Sonię, rodziców, pokrewieństwo

18.00 – Msza św dla młodzieży

 

SOBOTA           Dzień powszedni                    4 IX 21

  7.00 – Do Niepokalanego Serca NMP – wynagradzająca

16.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 – Za + mamę Elfrydę Modisz w 3 rocznicę śmierci, ojca Władysława, dziadków z obu                       stron, Agnieszkę i Augustyna Szczuka, ++ z rodzin Modlisz, Szykowskich i Franke

 

NIEDZIELA                  XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA                    5 IX 21

  8.00 – Za + Łukasza Iwaneckiego w 1 rocznicę śmierci

10.00 – W intencji Róż Różańcowych z prośbą o Bożbłogosławieństwo, dary Ducha św.,                           opiekę Matki Bożej i zdrowie

11.30 - Za Parafian

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 Za + Witolda Kołodziej w 1 rocznicę śmierci


XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA               XXI NIEDZIELA ZWYKŁA           22 VIII 21

  8.00 – Za Parafian

10.00 – Za+ ojca Eugeniusza Seget w 1 rocznicę śmierci oraz za + mamę                       Krystynę Seget

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 Za + ojca Alfreda Padalskiego, + siostrę Dorotę Matczak na                                 pamiątkę urodzin

 

PONIEDZIAŁEK                 Dzień powszedni                       23 VIII 21

  7.00 – Za + Andrzeja Wózik, za ++ dziadków z obu stron - od synów

 

WTOREK               ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA                  24 VIII 21

  7.00 – Msza św. dziękczynna za powrót do zdrowia Mariana oraz za                             szczęśliwe zakończenie roku szkolnego Romana, z prośbą o                               dalsze Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

 

ŚRODA           Dzień powszedni           25 VIII 21

  7.00 – Za + żonę i mamę Janinę Machowską

                Nabożeństwo do św. Józefa z odczytaniem próśb

 

CZWARTEK      NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ    26 VIII 21

17.00 – KU CZCI NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

21.00 - APEL JASNOGÓRSKI

 

PIĄTEK           Wspomnienie św. Moniki            27 VIII 21

17.00 – Za ++ rodziców Gertrudę i Karola, brata Jana Pazur, ++ teściów                         Gertrudę, Ryszarda Kaszuba, siostrę Marię, ++ z rodzin Bogackich

 

SOBOTA                   Wspomnienie św. Augustyna, bp                    28 VIII 21

16.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 – Za + męża i ojca Jana Kozubek w 5 rocznicę śmierci, syna Piotra                       ++ z rodzin Kozubek i Janoszka

 

NIEDZIELA              XXII NIEDZIELA ZWYKŁA              29 VIII 21

  8.00 – W intencji Anieli i Henryka z okazji 50 rocznicy ślubu z prośbą

                 o zdrowie dla Henryka

10.00 – Z okazji 85 rocznicy urodzin Edyty Moczygęba                                                           za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Maryi z prośbą o łaskę                   Bożego błogosławieństwa, zdrowia na dalsze lata życia

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 Z okazji 96 rocznicy urodzin Henryki Sadłoń z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Ducha św. i św. Józefa

 


Wniebowzięcie NMP

NIEDZIELA                 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP 15 VIII

  8.00 – Za ++ Tomasza Śleziona, Danutę Śleziona, rodziców z obu stron, brata,                       siostrę, szwagra, prawnuczkę Karolinę

10.00 – Z okazji 70 rocznicy urodzin Krystyny Chmielewskiej w podziękowaniu za dar               życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i światło Ducha św. oraz opiekę

             Najświętszej Maryi Panny i opiekę św Józefa

15.30 – Nieszpory niedzielne 

16.00 Chrzty i Roczki

 

PONIEDZIAŁEK           Dzień powszedni 16 VIII 21

  7.00 – Za ++ z rodzin Mrozik i Langrzyk

 

WTOREK       UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA 17 VIII 21

  7.00 – za wstawiennictwem MB Piekarskiej z prośbą o zażegnanie sporów w                         rodzinie i pojednanie i wzajemne zrozumienie

 

ŚRODA             Dzień powszedni 18 VIII 21

  7.00 – Za + Tomasza Kowol w 1 rocznicę śmierci

 

CZWARTEK            Dzień powszedni 19 VIII 21

17.00 – W pewnej intencji Bogu wiadomej

 

PIĄTEK             Wspomnienie św. Bernarda 20 VIII 21

17.00 – Za + Genowefę Majchrzyk od lokatorów z ul Granitowej 3 C

 

SOBOTA            Wspomnienie św. Piusa X, pap 21 VIII 21

16.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 – W 3 rocznicę śmierci Bronisława Kadzioch oraz za ++ Danutę, Krystiana,                     siostrę Erykę ++ z rodziny z obu stron

 

 

NIEDZIELA               XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 22 VIII 21

  8.00 – Za Parafian

10.00 – Za + ojca Eugeniusza Seget w 1 rocznice śmierci oraz za + mamę Krystynę                 Seget

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 Za + ojca Alfreda Padalskiego, + siostrę Dorotę Matczak na pamiątkę urodzin

 

 

 


xIx NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 8 VIII 21

8.00 – W intencji Piotra Stanek z okazji 18 rocznicy urodzin

z prośba o Boże błogosławieństwo , światło Ducha

św i opiekę św Józefa

10.00 – W intencji Róż Różańcowych z prośbą o Boże

błogosławieństwo, dary Ducha św. opiekę Matki

Bożej oraz zdrowie dla członków i ich rodzin

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 Za + Genowefę Majchrzyk w 30 dzień po śmierci

PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY

OD KRZYŻA 9 VIII 21

7.00 – Za Parafian

 

WTOREK ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, 10 VIII 21

7.00 – W kolejna rocznicę śmierci męża, ojca i dziadka

Andrzeja Langrzyk

 

ŚRODA Wspomnienie św. Klary, dz. 11 VIII 21

7.00 – Za + Stefana Bieniek w 30 dzień po śmierci – od

synów z rodzinami

CZWARTEK Dzień powszedni 12 VIII 21

17.00 –

 

PIĄTEK Dzień powszedni 13 VIII 21

17.00 – Za + Marie Zielińska o pokój jej duszy i wieczne

zbawienie - od lokatorów z ul. Śląskiej 50 A

SOBOTA Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego

14 VIII 21

16.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 – Za + Stefanie Cieśla w 8 rocznicę śmierci

 

 

 

 

NIEDZIELA XX NIEDZIELA ZWYKŁA 15 VIII 21

8.00 – Za ++ Tomasza Śleziona, Danutę Śleziona,

rodziców z obu stron, brata, siostrę, szwagra,

prawnuczkę Karolinę

10.00 – Z okazji 70 rocznicy urodzin Krystyny Chmielewskiej

w podziękowaniu za dar życia, z prośbą o Boże

błogosławieństwo i światło Ducha św. oraz opiekę

Najświętszej Maryi Panny i opiekę św Józefa

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 Za Parafian

 

 

 

 


XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA                  XIII NIEDZIELA ZWYKŁA               27 VI 21

  8.00 – Za + Piotra Kwapis w 30 dzień po śmierci

10.00 – Za + syna na pamiątkę urodzin i w 4 rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 – Do Serca Pana Jezusa z okazji 90 rocznicy urodzin Edwarda Wierzbickiego z prośbą o opiekę Ducha św i łaskę zdrowia

 

PONIEDZIAŁEK                 Wspomnienie św. Ireneusza                  28 VI 21

  7.00 – Za+ Wojciecha Kulpok - od kolegów z pracy

 

WTOREK                      UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA            29 VI 21

  7.00 – Za + Joannę Dondela o dar życia wiecznego od Elżbiety i Juliana Dudy

 

ŚRODA                    Dzień powszedni                  30 VI 21

  7.00 – Za + Ryszarda Dziemba, Piotra i Eleonorę Dziemba, ++ Elżbietę i Adolfa Fieke

                Nabożeństwo do św Józefa

 

CZWARTEK                  Dzień powszedni                  1 VII 21

17.00 – Za +Genowefę Krzyżanowską - w 2 rocznicę śmierci

 

PIĄTEK                     Dzień powszedni                     2 VII 21

17.00 – O pokój jego duszy i wieczne zbawienie w 30 dzień po śmierci - od rodziny

 

SOBOTA                  ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTO               3 VII 21

16.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 – Za Parafian

 

NIEDZIELA                   XIII NIEDZIELA ZWYKŁA                  4 VII 21

  8.00 – Za Parafian

10.00 – W intencji Róż Różańcowych z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha św. opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla członków i ich rodzin

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 – Za + Annę Harwat - w 27 rocznicę śmierci


XII NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA                XII NIEDZIELA ZWYKŁA               20 VI 21

  8.00 – W podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze łaski dla rodziny Wawrzyńczok

10.00 – Za + męża Jana, syna Roberta oraz za ++ rodziców z obu stron

11.30 – Z okazji urodzin Piotra Stacherżak z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą

o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy

15.30 – Nieszpory niedzielne 

16.00 –

 

PONIEDZIAŁEK                   Wspomnienie św.Alojzego Gonzagi                  21VI21

7.00 – Za +Ryszarda Dzięba z prośbą o wieczne zbawienie

17.00 – Za + Teresę i Piotra Bogusz - od Kingi I Arkadiusza Gutowskich

 

WTOREK                 Dzień powszedni                    22 VI 21

7.00 – Za + ojca Jana Świątek w rocznicę śmierci, + mamę Helenę Świątek oraz + Bogdana Świątek

17.00 – Za + mamę Urszulę Dandik w 1 rocznicę śmierci, ojca Piotra Dandik na pamiątkę urodzin oraz za ++ z rodzin Dandik, Olszok, Adamczyk oraz za + Franciszkę Biskup i Agnieszkę Bartyka

 

ŚRODA                    Dzień powszedni                   23 VI 21

7.00 – Za+ Stanisława Wojtaszek w rocznicę śmierci

17.00 – Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Bolesnej za wszystkich członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

17.30 – Nabożeństwo do św Józefa

 

CZWARTEK                       NARODZENIE ŚW.JANA CHRZCICIELA                             24VI21

7 .00 – Za+ ks Gerarda Ruczkę

17.00 – Za+ ojca Zygmunta Koneckiego

 

PIĄTEK                      Dzień powszedni                                25 VI 21

7.00 – Za + Alicję w 2 rocznicę śmierci

17.00 – Za + ojca Leona Siwczyk o pokój jego duszy i wieczne zbawienie

17.30 – Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

 

SOBOTA              Dzień powszedni               26 VI 21

7.00 – Za+ Wojciecha Kulpok w 30 dzień po śmierci

16.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 –

 

NIEDZIELA                  XIII NIEDZIELA ZWYKŁA             27 VI 21

8.00 – Za + Piotra Kwapis w 30 dzień po śmierci

10.00 – Za + syna na pamiątkę urodzin i w 4 rocznicę śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 – Do Serca Pana Jezusa z okazji 90 rocznicy urodzin Edwarda Wierzbickiego z prośbą o opiekę Ducha św i łaskę zdrowia


XI NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA                     XI NIEDZIELA ZWYKŁA                  13 VI 21

  8.00 – Za Parafian

10.00 - W intencji Róża Różańcowych z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla wszystkich członków i ich rodzin

11.30 – Za + męża Adama Czajkowskiego w 1 rocznicę śmierci

15.15 - Nabożeństwo fatimskie

16.00 – Za + ojca Antoniego Soduś na pamiątkę urodzin oraz za ++ z rodzin Soduś, Polok, Dawczyk oraz za + Antoniego Szulc

 

PONIEDZIAŁEK                  Wspomnienie bł. Michała Kozala                    14 VI 21

7.00 – Za + Mariana Muras, rodziców Eugenię i Józefa, brata Zygmunta i za ++ z rodziny

17.00 – Za + ojca Herberta Kołodziej w 28 rocznicę śmierci, + mamę oraz siostrę Izę

 

WTOREK                    Dzień powszedni                  15 VI 21

7.00 –

17.00 – Za + Antoniego Greń - od lokatorów z ul. Śląskiej 48 B

 

ŚRODA                    Dzień powszedni                  16 VI 21

7.00 – Za + ojca Jana, mamę Helenę, brata Bogdana

17.00 – Za + Stanisława Kabała, rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu

17.30 – Nabożeństwo do św Jóżefa

 

CZWARTEK Wspomnienie św. Brata Alberta 17 VI 21

7 .00 –

17.00 – Za + Jana Gawrońskiego,+ Bożenę i Franciszka Jaksy, ++ z rodzin Bijok i Jaksy

 

PIĄTEK                   Dzień powszedni                        18 VI 21

7.00 – Za + żonę i mamę Janinę Machowską - z okazji urodzin

17.00 – Z okazji 18 rocznicy urodzin Alicji Filipowicz z prośbą o dary Ducha św , potrzebne łaski i opiekę św Józefa

17.30 – Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

 

SOBOTA                      Dzień powszedni                   19 VI 21

7.00 –

16.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 – Za + Antoniego Schulz od szefa ochrony i pracowników Poczty

 

NIEDZIELA                    XII NIEDZIELA ZWYKŁA                    20 VI 21

8.00 – W podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze łaski dla rodziny Wawrzyńczok

10.00 -

11.30 – Z okazji urodzin Piotra Stacherżak z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą

o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 –


X NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA                 X NIEDZIELA ZWYKŁA              6 VI 21

  8.00 – Za ++ Irenę i Mariana Świtalskich w kolejną rocznicę śmierci

10.00 - W intencji oazy rodzin i za wszystkie rodziny naszej parafii aby były Bogiem silne

11.30 – Za Parafian

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 – Za + Zuzannę Gieroszka w 30 dzień po śmierci

 

PONIEDZIAŁEK                Dzień powszedni                  7 VI 21

  7.00 – Za wstawiennictwem Matki Bożej w intencji uczestników porannej mszy św.,

                z prośbą o zdrowie

17.00 – Za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP z okazji urodzin Renaty Gebur

                z prośbą o łaskę zdrowia i opiekę Ducha sw

 

WTOREK                  Wspomnienie św. Jadwigi, królowej                 8 VI 21

  7.00 –

17.00 – Za + Teresę Bogusz – od Kingi i Arkadiusza Gutowskich

 

ŚRODA                  Dzień powszedni                 9 VI 21

  7.00 –

17.00 – za + Teresę Bogusz w 30 dzień po śmierci

 

CZWARTEK                   Dzień powszedni                10 VI 21

  7 .00 – Za + Ilonę Książka - w 2 rocznicę śmierci - od przyjaciół

17.00 – Za + Małgorzatę i Zbigniewa Budzińskich oraz za ++ z rodzin Budziński, Hajda, Matula, Fafer, Gruszka, Mijas, Rudnicki, Paliwoda, Horodecki, Flak, Biel, Podoba

 

PIĄTEK                     NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA                   11 VI 21

  7.00 – Za + ojca Józefa Szczurek, + mamę Bronisławę, ++ z rodzin Szczurek i Hajderski

17.00 – Za ++ Krystynę i Eryka Korfanty ,ciocię Adelajdę Tomaszkiewicz, Różę, Bernarda Giela , Annę i Wilhelma Szczygieł

17.30 – Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

 

SOBOTA                         Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi                     12 VI 21

  7.00 – Za + Krystynę Dolecką w 1 rocznicę śmierci

16.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 –

 

NIEDZIELA                     XI NIEDZIELA ZWYKŁA                    13 VI 21

  8.00 – Za Parafian

10.00 - W intencji Róża Różańcowych z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha św., opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla wszystkich członków i ich rodzin

11.30 – Za + męża Adama Czajkowskiego w 1 rocznicę śmierci

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 – Za + ojca Antoniego Soduś na pamiątkę urodzin oraz za ++ z rodzin Soduś, Polok, Dawczyk oraz za + Antoniego Szulc


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich, siedziba: Siemianowice Śląskie, Michałkowicka 37a.