Zespół charytatywny

 

 

 

Parafialna Grupa Charytatywna to grupa osób która stara się rozeznawać potrzeby i zbierać informacje dotyczące osób potrzebujących, uaktywniać ludzi do działania w duchu miłości miłosiernej.

Współpracuje z Caritas Diecezjalną i prowadzi przyparafialny punkt pomocy Caritas, gdzie można otrzymać pomoc w postaci ubrań, butów. Działalność grupy jest okazjonalna i różnorodna – polega głównie na pozyskiwaniu środków na pomoc najuboższym, ale także na rozdawnictwie potrzebnych dóbr. Środki pieniężne na swoją działalność pozyskują poprzez organizowane (przy współpracy z Akcją Katolicką) kiermaszy, wydarzeń, a także poprzez sprzedaż świec wigilijnych.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich, siedziba: Siemianowice Śląskie, Michałkowicka 37a.