Żywy Różaniec

 

Róża różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie modli

się jedną dziesiątką Różańca Świętego według przydzielonej tajemnicy – w ten spósób codziennie odmawiany jest cały różaniec. Istotne jest to, że wszyscy członkowie róży

modlą się w tej samej intencji, zmienianej co miesiąc.

Codziennie odmawiamy tylko jedną cząstkę, ale jest ona pomnożona przez dwadzieścia. Dokładnie tyle osób, ile istnieje tajemnic, należy bowiem do jednej róży.

Rytm funkcjonowania każdej wspólnoty wyznaczają comiesięczne spotkania formacyjne.

 

 

 

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich, siedziba: Siemianowice Śląskie, Michałkowicka 37a.