KONKURS BIBLIJNY 2023

DANE DO KONTAKTU

IMIĘ.............................................................................

TELEFON...................................................................

 

 

1.Kto jest autorem Dziejów Apostolskich? –

 

2Kto jest adresatem Dziejów Apostolskich? –

 

3.W jaki sposób wybrano następcę Judasza? -

 

4.kto został następcą Judasza w gronie Apostołów?

 

5.Kiedy Apostołowie otrzymali Ducha Św.? –

 

6 Kto uzdrowił chromego od urodzenia przy bramie zwanej Piękną?

 

7.Kim byli Annasz i Safira? –

 

8.Dlaczego i jak zginęli Annasz i Safira? –

 

9.Jak nazywał się faryzeusz, który bronił Piotra i Apostołów przed Wysoką Radą? –

 

10.Jakie zadanie otrzymało siedmiu mężczyzn wybranych przez wspólnotę jerozolimską? –

 

11.Kim był Szczepan?–

 

12.Jak zginął Szczepan? –

 

13.U czyich stóp świadkowie śmierci Szczepana złożyli swe szaty? –

 

14.Kto głosił Ewangelię w Samarii? –

 

15.Co chciał kupić od Apostołów Szymon zwany magiem? –

 

16.Co czytał dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, gdy spotkał go Filip? –

 

17.Dokąd zmierzał Szaweł, gdy spotkał Jezusa? –

 

18.Skąd pochodził Szaweł? –

 

19.Jak Szaweł uciekł z Damaszku przed Żydami? –

 

20.Z jakiej choroby Piotr uzdrowił Eneasza w mieście Lidda? –

 

21.Kim była Tabita? –

 

22.Co Piotr uczynił z Tabitą? –

 

23.Kim był Korneliusz, mieszkaniec Cezarei?–

 

24.Jakie widzenie miał Piotr zmierzający do Cezarei? –

 

25.Jakie widzenie w Antiochii miał prorok Agabos? –

 

26.Kogo zgładził król Herod? –

 

27.Dlaczego i jak zginął król Herod Agryppa I? –

 

28 Gdzie Szaweł i Barnaba spotkali Elimasa – Maga? –

 

29.Kogo Paweł uzdrowił w Listrze? –

 

30.Za kogo mieszkańcy Listry wzięli Pawła i Barnabę? –

31.Co w Listrze Żydzi zrobili z Pawłem? –

 

32.Co postanowili Apostołowie odnośnie chrześcijan nawróconych z pogaństwa? –

 

33.Dlaczego rozstali się Paweł i Barnaba? –

 

34.Kim był Tymoteusz, którego Paweł zabrał ze sobą z Listry? –

 

35.Dlaczego Pawła i jego towarzyszy uwięziono w Filippi? –

 

36.W jaki sposób Paweł i towarzysze opuścili więzienie? –

 

37.Gdzie w Atenach Paweł dyskutował z filozofami greckimi? –

 

38.Czym zajmowali się Akwila i Pryscylla, których Paweł spotkał w Koryncie? –

 

39.Kim z zawodu był Paweł? –

 

40.Ile czasu Paweł pozostał w Koryncie? –

 

41.Kim był Apollos? –

 

42.Kim był Demetriusz, który spowodował rozruchy w Efezie? –

 

43.Co stało się z chłopcem o imieniu Eutych w mieście Troada? –

 

44.Co z Eutychem uczynił Paweł? –

 

45.Co Pawłowi powiedział w Tyrze prorok Agabos odnośnie jego dalszych losów? –

46.Gdzie pojmano Pawła? –

 

47.Jakie obywatelstwo posiadał Paweł?–

 

48.Co poróżniło faryzeuszów i saduceuszów, gdy przesłuchiwali Pawła? –

 

49.Jaką przysięgę złożyli spiskujący przeciw Pawłowi Żydzi? –

 

50.Ile czasu spędził Paweł w więzieniu w Cezarei? –

 

51.Do kogo odwołał się Paweł przed sądem namiestnika Festusa? –

 

52.Jak miała na imię żona króla Agryppy II?

 

53.Gdzie wysłano Pawła po spotkaniu z królem Agryppą II? –

 

54.Jak nazywał się wiatr, który spotkał statek, na którym znajdował się Paweł?–

 

55.Jak nazywała się wyspa, na której wylądował Paweł i reszta załogi z rozbitego statku? –

 

56.Co przydarzyło się Pawłowi zaraz po ocaleniu? –

 

57.Kim był Publiusz, u którego zatrzymali się rozbitkowie? –

 

58.Z jakiej choroby Paweł uzdrowił ojca Publiusza? –

 

59.Gdzie w Rzymie zamieszkał Paweł? –

 

60.Ile czasu Paweł spędził w Rzymie? –

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich, siedziba: Siemianowice Śląskie, Michałkowicka 37a.