KONKURS BIBLIJNY 2024

DANE DO KONTAKTU

 

IMIĘ.............................................................................

 

TELEFON...................................................................

 

KONKURS BIBLIJNY 2024

IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………

TELEFON……………………………………………………………..

1.Po swoim zmartwychwstaniu Jezus powiedział kobietom przy
grobie, że uczniowie, aby Go spotkać powinni iść do:

………………………………………………….
2.Za kogo Maria Magdalena wzięła Jezusa, kiedy spotkała Go przy grobie?

…………………………………………….
3.Po czym Kleofas i jego towarzysz poznali Jezusa?

…………………………………………………………
4.Ile ryb wyciągnął Piotr, kiedy Jezus kazał mu zarzucić sieć?

 

…………………………..
5.Gdzie wyprowadził uczniów Jezus bezpośrednio przed Wniebowstąpieniem?

 

…………………………………………………………
6.Kto po otrzymaniu Ducha Świętego wygłosił mowę zakończoną słowami: „Niech więc cały dom Izraela wie zniewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem»

 

…………………………………….
7.Jak zachowali się strażnicy, którzy byli świadkami niezwykłych
wydarzeń przy grobie?

 

……………………………………………………
8.Którego z uczniów Jezusa nie było przy pustym grobie?

 

……………………………………………………….

9.Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku:

…………………………………………………..
10.Zmartwychwstały zapytał Apostołów, czy mają coś do jedzenia. A ci podali Mu:

 

…………………………………….
11.O jakiej porze d

nia – zgodnie z Ewangelią wg św. Jana – Maria Magdalena udała się do grobu Jezusa?

 

…………………………….

12.Dokąd udał się Zmartwychwstały po spotkaniu z Marią Magdaleną?

 

………………………………………..

13.Tomasza nie było wraz z innymi apostołami, gdy pokazał im się Pan. Po ilu dniach Jezus przyszedł ponownie, mimo drzwi zamkniętych, i powiedział Tomaszowi: „Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”?

 

………………………………………...
14.Jezus ukazał się uczniom w drodze do wsi o nazwie…

 

………………………………………………
15.„Paś baranki moje!” Do kogo skierował te słowa Jezus po zmartwychwstaniu?

 

………………………………………….

16.Przez ile dni Jezus obiecał pozostać z uczniami?

 

……………………………………………………

17.Kto był pierwszym świadkiem zmartwychwstania

 

…………………………………………….

 

18.Co to są Chrystofanie?

 

………………………………..

19.Komu objawił się Zmartwychwstały Jezus pod Damaszkiem

 

………………………………
20.Znajdź cytat z Nowego Testamentu /z wyjątkaiem Ewangelii/ o Zmartwychwstaniu, który jest Ci bliski

 

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….

21.Wymień wszystkie spotkania Jezusa po zmartwychwstaniu opisane w Ewangeliach

……………………………………………………..............................……...

…………………………………............................……………………….…

………………………………...........................……….………………..……

……………………………….......................………………………...…..

……………………………..........................……………………………….....

………………………….......................……………………………………...

……………………….........................……………………………………...….

…………………………........................………………………………………..

……………………….............................……………………………..…………….

………………………..........................…………………………………………...

………………………............................……………………………………………...

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich, siedziba: Siemianowice Śląskie, Michałkowicka 37a.