Intencje Mszalne

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA               JEZUSA CHRYSTUSA,KRÓLA WSZECHŚWIATA           21 XI 21

  8.00 – Za + Rozalię Ligenza w 30 dzień po śmierci, za ++ z rodziny Ligenzów
10.00 – W intencji ministrantów naszej Parafii z okazji ich patronalnego święta
11.30 – za + Janinę Malinowską - od lokatorów z ul. Śląskiej 48 B
15.30 - Nieszpory świąteczne
16.00 – Chrzty i Roczki 

 

PONIEDZIAŁEK             Wspomnienie św. Cecylii           22 XI 21

  7.00 – Za + Ewę Wanot w 30 dzień po śmierci

17.00 – Za +żonę Urszulę Gerocką w rocznicę śmierci

 

WTOREK          Dzień powszedni          23 XI 21

  7.00 – Za + Romualdę Godzic w 30 dzień po śmierci

17.00 – Za + Henryka Ociepka i ++ z rodziny

 

ŚRODA       Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow.    24 XI 21

  7.00 – Z + chrzestną Wandę Solik - od chrześniaka Daniela z rodziną

17.00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Bolesnej za wszystkich ++ członków                    Apostolstwa Dobrej Śmierci

 

CZWARTEK                Wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej       25 XI 21

  7.00 – Za ++ mamę Helenę Światek, ojca Jana i brata Bogdana

18.00 – Za + lekarkę Barbarę Łapińską o dar życia wiecznego

 

PIĄTEK               Dzień powszedni              26 XI 21

  7.00 – Za + Stanisława Kowol w 10 rocznicę śmierci z prośbą o dar życia w Królestwie                              Niebieskim
17.00 – Za + Jerzego Demiańczuk - od Witka z rodziną z Garbatka-Letnisko

 

SOBOTA               Dzień powszedni             27 XI 21

  7.00 – Za + Zofię Gieroska - w 1 rocznicę śmierci

17.00 – Za + Małgorzatę Budzińską w 1 rocznicę śmierci, męża Zbigniewa, ++ z rodziny                            Budziński, Hajda, Matula, Podoba, Flak, Biel

 

NIEDZIELA                 I NIEDZIELA ADWENTU                  28 XI 21

  8.00 – Za + męża Mariana i za ++ rodziców Wawrzyńczok i Król, za ++ znajomych
10.00 – Za Parafian
11.30 –
15.30 - Nabożeństwo adwentowe
16.00 – Za + męża Edwarda Wocka w 3 rocznicę śmierci


XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA                XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA                     14 XI 21

  8.00 – W intencji Róż Różańcowych z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha św.,                           opiekę Matki Bożej oraz o zdrowie dla wszystkich członków i ich rodzin
10.00 – Za Parafian
11.30 – Za + Ewę Kozieł w 16 rocznicę śmierci, za ++ i rodziców z obu stron, Henryka Kozieł,
               Zdzisławę Czesława Mrozek, Zygmunta Stradomskiego i Marzenę
15.30 - Nieszpory niedzielne
16.00 – Za + Kazimierę Wojno od lokatorów z ul. Jana Pawła II 21


PONIEDZIAŁEK           Dzień powszedni           15 XI 21

  7.00 – Za ++ zalecanych

17.00 – Za + Henryka Zduńczyk w 50 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Zduńczyk i Jóśkowak

 

WTOREK                Dzień powszedni           16 XI 21

  7.00 – Za + Ernesta Miller rodziców i brata

17.00 – Za + Marię Szwarcer  - od lokatorów z ul Szarych Szeregów 4

 

ŚRODA                  Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej                 17 XI 21

  7.00 – Za ++ zalecanych

17.00 – Za + żonę Rutę Halup w 2 rocznicę śmierci – od męża i dzieci

 

CZWARTEK                    Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny                   18 XI 21

  7.00 – Za + Henryka Kłosek

17.00 – za + mamę Agnieszkę Iwanecką i ++ z rodziny

 

PIĄTEK                   Dzień powszedni                19 XI 21

  7.00 – Za + ojca i dziadka Mariana Wolak w 8 rocznicę śmierci
17.00 – Za + Rudolfa Adamczyk w 3 rocznicę śmierci, ++ z rodziny Olejok i Wicher

 

SOBOTA                   Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego                 20 XI 21

  7.00 – Za + brata Alfreda Badura, jego + córkę Beatę, ++ rodziców

17.00 – Za + męża Jana w 46 rocznice śmierci, ++ z rodziny Szymański i Sajnaga

 

NIEDZIELA                     JEZUSA CHRYSTUSA,KRÓLA WSZECHŚWIATA               21Xi21

  8.00 – Za + Rozalię Ligenza w 30 dzień po śmierci, za ++ z rodziny Ligenzów
10.00 – W intencji ministrantów naszej Parafii z okazji ich patronalnego święta
11.30 – za + Janinę Malinowską - od lokatorów z ul. Śląskiej 48 B
15.30 - Nieszpory świąteczne
16.00 – Chrzty i Roczki


XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 

 

 

 

NIEDZIELA                  XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA           7 XI 21

  8.00 – Za + Halinę Sikorską - od Ireny i Józefa Zawadzkich z rodziną
10.00 – W intencji oazy rodzin i za wszystkie rodziny naszej parafii aby były Bogiem silne
11.30 – Za Parafian
15.15 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych
16.00 – Za + mamę Gertrudę Sewalską w 1 rocznicę śmierci, za + ojca Jana Sewalskiego
                oraz za ++ z rodziny Grzesica, Gawron i Pyka

PONIEDZIAŁEK                Dzień powszedni          8 XI 21

 7.00 – W intencji uczestników porannej mszy św

16.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych
17.00 – Do Bożej Opatrzności w intencji Danuty z podziękowaniem za odebrane łaski z                             prośba o dalsze z okazji 60 - tej rocznicy urodzin

 

WTOREK  ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ                9 XI 21

  7.00 – Za + brata Bogdana Świątek + mamę Helenę i ojca Jana

16.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych

17.00 – Za ++ męża Romana, rodziców i dziadków z obu stron

 

ŚRODA                         Wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap.                   10 XI 21

  7.00 – Za + Jerzego Demiańczuka - od rodziny Raczkowskich

17.00 – Za + męża Zdzisława Olearczyk w 11 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin

 

CZWARTEK                       Wspomnienie św. Marcina z Tours                    11 XI 21

  7.00 – Za + Halinę Sikorską - od Danuty Znojek

10.00 – MSZA ŚW. ZA OJCZYZNĘ

17.00 – Za+ Franciszka Myja w 2 rocznicę śmierci - od brata Jerzego Myja z rodziną

 

PIĄTEK                    Wspomnienie św. Jozafata              12 XI 21

  7.00 – Za + żonę i mamę Janinę machowską
16.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych

17.00 – Za ++ zalecanych

 

SOBOTA                    Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka         13 XI 21

7.00 – Za Parafian

16.30 -Nabożeństwo za zmarłych zalecanych

17.00 – Za + Urszulę Cichy w rocznicę śmierci

 

NIEDZIELA                     XXXIiI NIEDZIELA ZWYKŁA                            14 Xi 21

  8.00 – W intencji Róż Różańcowych z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha św.,                           opiekę Matki Bożej oraz o zdrowie dla wszystkich członków i ich rodzin
10.00 – Za Parafian
11.30 – Za + Ewę Kozieł w 16 rocznicę śmierci, za ++ i rodziców z obu stron, Henryka Kozieł,
                Zdzisławę Czesława Mrozek, Zygmunta Stradomskiego i Marzenę
15.15 - Nieszpory za zmarłych
16.00 – Za + Kazimierę Wojno od lokatorów z ul. Jana Pawła II 21


XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA               XXX NIEDZIELA ZWYKŁA         31 X 21

8.00 – Za + Huberta Król, żonę Marię oaraz za ++ z rodziny Król i Wawrzyńczok
10.00 – za + Waleskę, Helmuta i pozostałych z rodziny Spindler prosząc o radość wieczną
11.30 – W intencji rocznego dziecka Igora Pielorz
15.15 - Różaniec
16.00 – Za + Witolda Pietrucha  

 

PONIEDZIAŁEK          WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                1 XI 21

8.00 – Za +mamę Elfrydę Modlisz w 80 rocznicę urodzin

za ++ z rodziny Modlisz, Szykowski, Szczuka, Franke

10.00 – Za + Irenę Bujoczek w rocznicę śmierci, ++ rodziców Mariannę i Stanisława Turoń

11.30 –

15.30 – Procesja na cmentarz

16.00 – Za + Antoniego Holeczko, ++ z rodziny, dusze w czyśćcu

 

WTOREK          Dzień zaduszny           2 XI 21

7.00 – Za ++ kapłanów pracujących w naszej parafii

16.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych

17.00 – Za + męża Krzysztofa, ++ rodziców i dziadków z obu stron

 

ŚRODA           Dzień powszedni          3 XI 21

7.00 – Za + męża w 6 rocznicę śmierci i z okazji urodzin

16.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych

17.00 – za ++ rodziców Agnieszkę i Brunona Garus, za + Józefa Mrochem, ++ z obu stron

 

CZWARTEK            Wspomnienie św. Karola Boromeusza            4 XI 21

7.00 – Za ++ rodziców Florentynę, Romana Gryzak, ++ braci Piotra, Waltera i dusze w

               czyśćcu cierpiące

16.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych

17.00 – Za + brata Tadeusza z prośbą o pokój jego duszy radość wieczną

 

PIĄTEK           Dzień powszedni          5 XI 21

7.00 – Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa
16.30 - Nabożeństwo za zmarłych zalecanych

17.00 – Za + Jarosława Wójciak i + ojca Józefa Wójciak, ++ z rodziny Wójciak, Marchewka i                      Korpok

 

SOBOTA             Dzień powszedni         6 XI 21

7.00 – Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP

16.30 -Nabożeństwo za zmarłych zalecanych

17.00 –

 

NIEDZIELA               XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA             7 XI 21

8.00 – Za + Halinę Sikorską - od Ireny i Józefa Zawadzkich z rodziną
10.00 – W intencji oazy rodzin i za wszystkie rodziny naszej parafii aby były Bogiem silne
11.30 – Za Parafian
15.15 - Nieszpory za zmarłych
16.00 – Za + mamę Gertrudę Sewalską w 1 rocznicę śmierci, za + ojca Jana Sewalskiego oraz                     za ++ z rodziny Grzesica, Gawron i Pyka


XXx NIEDZIELA ZWYKŁA

 

NIEDZIELA                XXX NIEDZIELA ZWYKŁA            24 X 21

8.00 – Za + Annę Maruszczyk na pamiątkę urodzin oraz w 6 rocznicę śmierci Grzegorza                         Maruszczyk
10.00 – W intencji członków parafialnej grupy misyjnej aby zaangażowanie misyjne oraz                       modlitwa w intencjii misji były zawsze żywe
11.30 – Za + męża Artura Wąs na pamiątkę urodzin za ++ rodziców Małgorzatę i Gerarda                          Chwoła ++ Gertrudę i Konrada Wąs
15.15 – Różaniec misyjny
16.00 – W intencji siostry Joanny z okazji urodzin zprośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę                    MB i dary Ducha św oraz o łaskę zdrowia

 

PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni 25 X 21

7.00 – Za + Marię Szwarcer w 30 dzień po śmierci

17.00 – Za Parafian

17.30 - Różaniec

 

WTOREK Dzień powszedni 26 X 21

7.00 – Za + męża Piotra Labryga w rocznicę śmierci

17.00 – Za + Halinę Sikorka - od Krystyny, Wiesława, Bartosza Piątek z rodziną

17.30 – Różaniec

 

ŚRODA Dzień powszedni 27 X 21

7.00 – Z okazji urodzin córki Anny Nawrot za wstawiennictwem NMP z prośbą o łaskę                             zdrowia, światło Ducha św. i opiekę św Józefa

17.00 – Do Serca pana Jezusa za wstawiennictwem MB Bolesnej za wszystkich chorych                              członków SMBBPDS oraz ich rodzin

17.30 – Różaniec

 

CZWARTEK Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 28 X 21

7.00 – Za + Piotra Stompel w 30 dzień po śmierci

17.00 – W intencji Agnieszki Nogajczyk z okazji 1 rocznicy urodzin

17.30 – Różaniec

 

PIĄTEK Dzień powszedni 29 X 21

7.00 – W intencji misjonarzy
17.00 – Za + Iwonę Olszok w 30 dzień po śmierci i za ++ z rodzin Olszok, Dandik i Biskup
17.30 – Różaniec

 

SOBOTA Dzień powszedni 30 X 21

7.00 – Za ++ rodziców Janinę i Tadeusza Binienda

16.15 - Różaniec

17.00 – Za + Stanisława Baron w 1 rocznicę śmierci, + Teresę Baron i ++ z rodziny

 

NIEDZIELA XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 31 X 21

8.00 – Za + Huberta Król, żonę Marię oaraz za ++ z rodziny Król i Wawrzyńczok
10.00 – za + Waleskę, Helmuta i pozostałych z rodziny Spindler prosząc o radość wieczną
11.30 – W intencji rocznego dziecka Igora Pielorz
15.15 - Różaniec
16.00 – Za + Witolda Pietrucha


XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

 

  

 

NIEDZIELA                  XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 1              7 X 21

  8.00 – Za + Irenę Holup - na pamiątkę urodzin oraz za ++ z rodziny Holup
10.00 – W intencji Kamila Wantuła z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i

                zdrowie
11.30 – Za + Jerzego Demiańczuk od rodziny Piastów i Kormiszewski
15.15 - Różaniec
16.00 – Chrzty i ROczki

 

PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY 18 X 21

  7.00 – Za + żonę i mamę Janinę Machowską

17.00 – Za + Irenę Modlisz w 2 rocznicę śmierci, męża Juliana, rodziców z obu stron

17.30 - Różaniec

 

WTOREK Dzień powszedni 19 X 21

7.00 – Za + Franciszka Pietras, Zdzisławę Pietras, Zdzisława Frydrych

17.00 – Za + męża Jana w 1 rocznicę śmierci - od żony i rodziny

17.30 – Różaniec

 

 

ŚRODA                     Wspomnienie św. Jana Kantego              20 X 21

7.00 –

17.00 – Za + ojca Gerarda Iwaneckiego, ++ z rodziny

17.30 – Różaniec

 

CZWARTEK                  Dzień powszedni          21 X 21

  7.00 –

17.00 – W intencji siostrzeńca Jakuba z okazji urodzin o dary Ducha św., opiekę św. Józefa,                      Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia

17.30 – Różaniec

 

PIĄTEK                          Wspomnienie św. Jana Pawła II, pap.                  22 X 21

  7.00 – Za + Jerzego Demiańczuk - od Andrzeja Kruzy z rodziną
17.00 – Za + Halinę Sikorska od Henryka z rodziną
17.30 – Różaniec

 

SOBOTA                 Dzień powszedni                   23 X 21

  7.00 – Za + Irenę Frania w 30 dzień po śmierci

16.15 - Różaniec

17.00 – W intencji Leokadii Breguła z okazji 60 tych urodzin z prośbą o Boże

                błogosławieństwo, dary Ducha św i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny TD

         

NIEDZIELA                   XXX NIEDZIELA ZWYKŁA                 24 X 21

  8.00 – Za + Annę Maruszczyk na pamiątkę urodzin oraz w 6 rocznicę śmierci Grzegorza                        Maruszczyk
10.00 – W intencji członków parafialnej grupy misyjnej aby zaangażowanie misyjne oraz                         modlitwa w intencjii misji były zawsze żywe
11.30 – Za + męża Artura Wąs na pamiątkę urodzin za ++ rodziców Małgorzatę i Gerarda                          Chwoła ++ Gertrudę i Konrada Wąs
15.15 -  Różaniec
16.00 – W intencji siostry Joanny z okazji urodzin zprośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę                   MB i dary Ducha św oraz o łaskę zdrowia

 


XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 

 

NIEDZIELA      XXVIII          NIEDZIELA ZWYKŁA 10 X 21

  8.00 – W intencji Róż Różańcowych z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha św                             opiekę Matki Bożej oraz o zdrowie dla wszystkich członków i ich rodzin
10.00 – W intencji mamy Stefanii Pałęga z prośbą do Matki Bożej o całkowity powrót do                             zdrowia i opiekę Ducha św.
11.30 – Za + Halinę Sikorską - od Jana, Andrzeja, Józefa z rodziną Sikorscy
15.15 Różaniec
16.00 – W intencjach Róż Różańcowych rodziców modlących się za dzieci oraz ich rodzin


PONIEDZIAŁEK      Dzień powszedni           11 X 21

  7.00 – W intencji uczestników porannej mszy św. z prośbą do Matki Najświętszej o łaskę                        zdrowia i opiekę św Józefa

17.00 – Za + Wacława Cicheckiego w rocznicę śmierci

17.30 - Różaniec

 

WTOREK                Dzień powszedni             12 X 21

  7.00 – Za + Marka Bala w 30 dzień po śmierci

17.00 – Za Jerzego Demiańczuk od lokatorów z ul Gansińca 9

17.30 - Różaniec

 

ŚRODA                  Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego                 13 X 21

  7.00 –

17.00 – Za Jerzego Demiańczuk od rodziny Raczkowskich

17.30 – Różaniec Fatimski

 

CZWARTEK                 Wspom.św. Małgorzaty Marii Alacoque               14 X 21

  7.00 – Za Parafian

17.00 – Za + męża Piotra Zipper oraz za ++ rodziców Eufemię i Eryka Frach

17.30 – Różaniec

 

PIĄTEK                   Wspomnienie św. Teresy od Jezusa                 15 X 21

  7.00 – Za + Marię Szwarcer - od sąsiadów z ul Szarych Szeregów 4
17.00 – Za + Ryszarda Dziemba o pokój jego duszy
17.30 – Różaniec

SOBOTA                     UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ                16 X 21

  7.00 – Za + Halinę Sikorską od Ryszarda z rodziną

16.15 - Różaniec

17.00 – Za ++ rodziców Rozalię i Herberta Manecki - od rodziny

 

NIEDZIELA                XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA                17 X 21

  8.00 – Za + Irenę Holup - na pamiątkę urodzin oraz za ++ z rodziny Holup
10.00 – W intencji Kamila Wantuła z okazji urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo

                i zdrowie
11.30 – Za + Jerzego Demiańczuk od rodziny Piastów i Kormiszewski
15.15 Różaniec
16.00 –

 


XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

 

NIEDZIELA                    XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA               3 X 21

  8.00 – Za ++ Irenę i Juliana Modlisz – od rodziny Lisowskich z Rzeszowa
10.00 – W intencji oazy rodzin i rodzin naszej Parafii aby były Bogiem silne
11.30 – W intencji Oli i Mateusza Garus z okazji 6 rocznicy ślubu, ich dzieci Łucji i

               Szczepana,  z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz w intencji całej rodziny Garus
15.15 – Różaniec
16.00 – Za + Wiesławę Breguła w 10 rocznicę śmierci, + ojca Jerzego Breguła

 

PONIEDZIAŁEK           Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu      4 X 21

  7.00 – Za + Wacława Bartoszuk w 30 dzień po śmierci

17.00 – Za wstawiennictwem MB w intencji Gabrieli i Henryka Iwaneckich z okazji 35     

                 rocznicy ślubu prosząc także św. Józefa patrona rodzin o opiekę na dalsze lata

                 wspólnego życia

17.30 - Różaniec

 

 

WTOREK                    Wspomnienie św. Faustyny Kowalskie               5 X 21

  7.00 – Za + Wandę Osiecką od męża i córek

17.00 – Za + Barbarę Halemba w 1 rocznice śmierci i w 25 rocznice śmierci ojca Józefa 

                 Halemba

17.30 - Różaniec

 

ŚRODA              Dzień powszedni           6 X 21

  7.00 –

17.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + ojca i dziadka Czesława Płocienickiego w 40 rocznicę 

                ślubu, za + matkę i babcię Urszulę Płocienicką, i ich rodziców oraz wszystkich ++ z

                rodziny

17.30 - Różaniec

18.00 - Msza zawierzenia

 

CZWARTEK                Wspomnienie NMP Różańcowej               7 X 21

  7.00 – Za + Annę siostrę Potocką z prośbą o pokój wieczny, + bratową Fryderykę Wyciślik

                 oraz za ++ rodziców z obu stron

17.00 – Za + Stanisława zając w 30 rocznicę śmierci za ++ rodziców Zając, za ++ z rodzin 

                 Matuszewski, Czajka

17.30 - Różaniec

 

 

PIĄTEK                  Dzień powszedni            8 X 21

  7.00 – Za + Jakuba Szerel w 2 rocznicę śmierci o pokój wieczny
17.00 – Za + żon e Krystynę Holup w 3 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny Mazur
17.30 - Różaniec

 
SOBOTA               Dzień powszedni                  9 X 21

  7.00 – Za + Juliana Modlisz - od Mirosława Wiater z rodziną

16.15 - Różaniec

17.00 – Za + Elżbietę Faber w 1 rocznicę śmietci oraz

za ++ Józefa i Jan,a ++ z rodziny

 

NIEDZIELA XXVIII                    NIEDZIELA ZWYKŁA                   10 X 21

  8.00 – W intencji Róż Różańcowych z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha św

                 opiekę Matki Bożej oraz o zdrowie dla wszystkich członków i ich rodzin
10.00 – W intencji mamy Stefanii Pałęga z prośbą do Matki Bożej o całkowity powrót do 

                 zdrowia i opiekę Ducha św.
11.30 – Za + Halinę Sikorską - od Jana, Andrzeja, Józefa z rodziną Sikorscy
15.15 Różaniec
16.00 – W intencjach Róż Różańcowych rodziców modlących się za dzieci oraz ich rodzin

 

 

 

 


XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 26 IX 21

 8.00 – Za+ Juliana Modlisz - od Stanisławy i Jana 
       Wszołek z rodziną
10.00 – Za + Sonię Tynior, + Michała Stachura i w intencji 
       żyjących Piotra Dreszer , Kevina Dreszer i dusze 
       w czyśćcu
11.30 – Za + Halinę Sikorską - od Jadwigi i Bogdana 
       Doszczak
15.30 – Nieszpory niedzielne
16.00 Za + ojca Herberta Szolc w 1 rocznicę śmierci, 
       + żonę Lidię, ++ rodziców, teściów, + brata Ernesta, 
       + siostrę Małgorzatę i Joannę

PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św.Wincentego á Paulo 27 IX 21

7.00 – Za Parafian

17.00 – Za ++ Bożenę i Krzysztofa Franosz

 

WTOREK Wspomnienie św. Wacława, męcz. 28 IX 21

7.00 – Za Parafian

17.00 – Za ++ Pawła Muc na pamiątkę urodzin, syna Tomasza, wnuka Michała, ++ rodziców z obu stron,++ bracii siostry

 

ŚRODA ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW

MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA 29 IX 21

7.00 – Za ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

17.00 – Za + Ernę Neuman - w 30 dzień po śmierci

17.30 – Nabożeństwo do św Józefa

 

CZWARTEK Wspomnienie św. Hieronima 30 IX 21

7.00 –

17.00 – Za + Irenę Ledwoch w 1 rocznicę śmierci,

za ++ z rodziny Ledwoch i Bula

 

PIĄTEK Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus

1 X 21

 7.00 – Do Serca Pana Jezusa – wynagradzająca
17.00 – Za + Halinę Sikorską - od Ani i Zbigniewa Sikorskich 
       z Hamburga

SOBOTA Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów 2 X 21

7.00 – Do Niepokalanego Serca NMP wynagradzającaza grzechy od czcicieli Matki Bożej

16.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 – Za + męża Rudolfa w 7 rocznicę śmierci

 

NIEDZIELA XXVii NIEDZIELA ZWYKŁA 3 X 21

8.00 – Za ++ Irenę i Juliana Modlisz – od rodziny Lisowskich 
z Rzeszowa
10.00 – W intencji oazy rodzin i rodzin naszej Parafii aby były
Bogiem silne
11.30 – W intencji Oli i Mateusza Garus z okazji 6 rocznicy
ślubu,ich dzieci Łucji i Szczepana, z prośbą o Boże
błogosławieństwo oraz w intencji całej rodziny Garusnnnnnnnnnnnnnnnnnn 15.30 – Nieszpory niedzielne 16.00 Za + Wiesławę Breguła w 10 rocznicę śmierci, + ojca Jerzego Breguła

 

 

 


XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ MB PIEKARSKIEJ 19 IX 21

  8.00 – Za + Fabiana Januszko - od firmy Domy Silesia Fabian
10.00 – Za + Hildegardę Labus - z okazji urodzin
11.30 – Za ++ rodziców Reginę i Czesława Olszowy w kolejną rocznicę śmierci, o pokój duszy 
       i szczęście wieczne oraz za dusze w czyśćcu
15.30 – Nieszpory niedzielne
16.00 

 

PONIEDZIAŁEK Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezb.Pawła Chong Hasang i Tow.20 IX 21

  7.00 – Za + Juliana Modlisz od siostry Anny z Pstrągowej

17.00 – Za + Teresę Stronik ++ rodziców Gabriele i Mariana Niedziela, + Jadwigę Cichy

 

WTOREK ŚWIĘTO ŚW.MATEUSZA, APOSTOŁA 21 IX 21

  7.00 –

17.00 – Za ++ rodziców Helenę i Kazimierza Kumoś, Klarę i Ryszarda Bohn, brata Joachima i żonę Krystynę, dusze w czyśćcu

 

ŚRODA Dzień powszedni 22 IX 21

7.00 –

17.00 – Za ++ rodziców Martę i Michała Kroj o radość życia wiecznego oraz za dusze w cyśćcu

17.30 – Nabożeństwo do św Józefa

 

CZWARTEK Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny 23 IX 21

7.00 –

17.00 – Za + Jerzego Demiańczuk - od lokatorów z ul Gansińca 9

 

 

 

 

 

PIĄTEK Dzień powszedni 24 IX 21

 7.00 – Za+Juliana Modlisz - od Józefa Stawarz z rodziną z Bystrzycy
17.00 – Za ++ rodziców Janinę i Michała Ofton, Urszulę
       i Jozefa Nowak, za ++ z rodzin i pokrewieństwa z obu stron

SOBOTA Dzień powszedni 25 IX 21

7.00 –

16.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 – Zenobię Cholewa w 4 rocznicę śmierci

 

NIEDZIELA XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 26 IX 21

 8.00 – Za+ Juliana Modlisz - od Stanisławy i Jana Wszołek z rodziną
10.00 – Za + Sonię Tynior, + Michała Stachura i w intencji 
       żyjących Piotra Drener , Kevina Dreszer
11.30 – Za + Halinę Sikorską - od Jadwigi i Bogdana 
       Doszczak
15.30 – Nieszpory niedzielne
16.00 Za + ojca Herberta Szolc w 1 rocznicę śmierci, 
       + żonę Lidię, ++ rodziców, teściów, + brata Ernesta, 
       + siostrę Małgorzatę i Joannę

 

 

 

 

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich, siedziba: Siemianowice Śląskie, Michałkowicka 37a.