Intencje Mszalne

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA              XXI NIEDZIELA ZWYKŁA       23VIII 2020

  8.00 – Za + Jana Siudy w 5 rocznicę śmierci, i za ++ zmarłych z rodziny Siuch

             i Jurecki

11.30 – Za + Stanisława Krupa w 7 roczcnicę śmierci, za ++ z rodzin Krupa, Opika,                   Pichin i Wojdała

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 Za + Irenę Biela - od sąsiadów z ul. Mysłowickiej

 

PONIEDZIAŁEK               ŚWIĘTO ŚW.BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA           24 VIII 20

  7.00 – Za + ojca Józefa Szczurek, + mamę, ++ z rodziny

 

WTOREK           Wspomnienie św. Ludwika, króla         25 VIII 20

  7.00 – Za + żonę Janinę Machowską z prośbą o dar nieba

 

ŚRODA               UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ          26 VII 20

  7.00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Bolesnej Patronki Dobrej                     Śmierci za wszystkich chorych członków

 

CZWARTEK              Wspomnienie św. Moniki              27VIII 20

17.00 – Za + Zdzisława Frydrych, ++ teściów Frydrych

 

PIĄTEK                  Wspomnienie św. Augustyna, bpa i dK         28 VIII 20

17.00 - Za + Piotra Klabisz – od współpracowników byłej kopalni Siemianowice

 

SOBOTA                 Wsp. Męczeństwa św.Jana Chrzciciela           29 VIII 20

17.00 –

4

NIEDZIELA                 XXII niedziela zwykła            30 VIII 20

  8.00 – W intencji syna Piotra Mazurka z okazji 50 rocznicy urodzin z prośbą o Boże               błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

11.30 – Z okazji 95 urodzin Henryki Sadłoń z prośbą o Boże błogosławieństwo,

             opiekę Ducha św i zdrowie na dalsze lata życia /TD/

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 Za + Adama Czajkowskiego


XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA                     XXI NIEDZIELA ZWYKŁA        16 VIII 2020

  8.00 – W intencji IV Róży Różańcowej z prośbą o opiekę Matki Bożej

11.30 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Urszulę i Czesława oraz

             za ++ z rodziny Płocienickich

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 Za ++ Danutę i Bronisława Kadzioch oraz za ++ z rodziny Mikołaj, za + Erikę i

            + Krystiana

 

PONIEDZIAŁEK               UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA           17 VIII 20

  7.00 – Za + Zdzisławę Kierzkowską - od rodziny Kozłowskich

 

WTOREK         Dzień powszedni            18 VIII 2020

  7.00 – W intencji uczestników porannej mszy

 

ŚRODA              Dzień powszedni                19 VII 2020

  7.00 – Za + syna Dawida Myśliwiec z okazji urodzin

 

CZWARTEK                   Wspomnienie św. Bernarda           20 VIII 20

17.00 –

 

PIĄTEK                Wspomnienie św. Piusa X            21 VIII 2020

17.00 -

 

SOBOTA                     Wspomnienie NMP Królowej           22 VIII 20

17.00 – Z okazji 65 rocznicy urodzin Eugeniusza w podziękowaniu Matce Bożej

             za przeżyte lata z prośbą o opiekę na dalsze lata życia, zdrowie

             i dary Ducha św. dla całej rodziny                

4

NIEDZIELA             XXIIniedziela zwykła          23 VIII 20

  8.00 – Za + Jana Siudy w 5 rocznicę śmierci, i za ++ zmarłych z rodziny Siuch

             i Jurecki

11.30 – Za + Stanisława Krupa w 7 roczcnicę śmierci, za ++ z rodzin Krupa, Opika,                   Pichin i Wojdała

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 Za + Irenę Biela - od sąsiadów z ul. Mysłowickiej


XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA          XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA            2 VIII 2020

  8.00 – Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy z                         prośba o zdrowie, dary Ducha św .w intencji Teresy Ottenburger z okazji

             75 rocznicy urodzin /TD/

11.30 – W intencji II Róży Różańcowej i ich rodzin, z prośbą o Boże                                           błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 Za + Eugeniusza Nowak od sąsiadów z ul. Michałkowickiej 19/23

 

PONIEDZIAŁEK            Dzień powszedni           3 VIII 20

  7.00 – Za wstawiennictwem MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski

             z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla Dominiki i Urszuli

 

WTOREK              Wspomnienie św. Jana Marii Vianney’a          4 VIII 2020

  7.00 – za + Stanisława Wojtaszek – od żony i dzieci

 

ŚRODA           Dzień powszedni         5 VII 2020

  7.00 – Za + Stanisława Wojtaszek - od brata Macieja z rodziną , od siostry Marii

             z rodziną, od siostry Niny z rodziną, od Roberta Wojtaszek z rodziną

 

CZWARTEK             ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO       6 VIII 20

17.00 –

 

PIĄTEK                 Dzień powszedni          7 VIII 2020

17.00 - Za+ Józefa Markowicza w 10 rocznicę śmierci, za ++ rodziców Markowiczów

            i za ++ z rodziny Sumickich,za + ojca i teścia Herberta Kołodziej

 

SOBOTA                  Wspomnienie św. Dominika, prezb.            8 VIII 20

17.00 – Za + Jolantę Rybicką w 5 rocznicę śmierci i za wszystkich ++ z rodziny Piskorz i Rybicki

 

NIEDZIELA                  XIX niedziela zwykła           9 VIII 2020

  8.00 – Za Parafian

11.30 – Za + Jarosława Sowę z okazji 35 rocznicy urodzin i za + Rajmunda Sowę

             w 30 rocznicę śmierci

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 Za + Henryka Grunt o dar życia wiecznego – od lokatorów z ul. Granitowej                   3C

 


XVIII NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

NIEDZIELA                XVII NIEDZIELA ZWYKŁA      26 VII 2020

  8.00 – W intencji IV Róży Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę                   MB i zdrowie

11.30 – Do Opatrzności Bożej z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla                         pewnych rodzin

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 – Za ++ Augusta Płonka, żonę Martę i syna Henryka

 

PONIEDZIAŁEK              Dzień powszedni               27 VII 20

  7.00 – Za + mamę Helenę Świętek, ojca Jana i brata Bogdana

 

WTOREK                Dzień powszedni           28 VII 2020

  7.00 – Za + Zofię Zajkowską w 6 rocznicę śmierci

 

ŚRODA             Wspomnienie św Marty             29 VII 2020

  7.00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Bolesnej w intencji chorych                 członków Stowarzyszenia Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci

 

CZWARTEK               Wspomnienie św.Piotra Chryzologa           30 VII 20

17.00 –

 

PIĄTEK                 Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli            31 VII 2020

17.00 - Za + Katarzynę Stanek w 30 dzień po śmierci

 

SOBOTA                  Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego          VII 20

17.00 – Wynagradzająca Panu Jezusowi i Matce Bożej za grzechy

 

NIEDZIELA                  XVIII niedziela zwykła               2 VII 2020

  8.00 – Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy z                         prośba o zdrowie, dary Ducha św .w intencji Teresy Ottenburger z okazji

             75 rocznicy urodzin /TD/

11.30 – W intencji II Róży Różańcowej i ich rodzin, z prośbą o Boże                                           błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 Za + Eugeniusza Nowak od sąsiadów z ul. Michałkowickiej 19/23

 

 

 


XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 

NIEDZIELA           XVI NIEDZIELA ZWYKŁA         19 VII 2020

  8.00 – Za Wojciecha Woźniak w 4 rocznicę śmierci, za ++ z rodziny z obu stron

11.30 – Za + Jerzego Masarczyka w 2 rocznicę śmierci - od żony z rodziną

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 1.Chrzty i Roczki

             2.Za + Bronisława Wróbel od lokatorów z ul.Westerplatte

 

PONIEDZIAŁEK            Dzień powszedni            20 VII 20

  7.00 – Za + Henryka Grund, ++ rodziców i ++ z rodziny

 

WTOREK              Dzień powszedni                21 VII 2020

  7.00 –Za + Sabinę Hajduk - od siostry Joasi z rodziną

 

ŚRODA                ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY           22VII 2020

  7.00 – Za ++ rodziców Pawła, Teresę Kurasz, braci Jana, zefa, siostrę Annę,

             jej męża Gerarda, córkę Martę szwagra Alfreda

 

CZWARTEK              ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAK.             23 VII 20

17.00 – Za + Gertrudę Kompała

 

PIĄTEK                     Wspomnienie św. Kingi, dz.           17 VII 2020

17.00 Za + męża Pawła Barwickiego w 1 rocznicę śmierci

 

SOBOTA               ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA              18 VII 2020

17.00 – W intencji Agnieszki Krel okazji urodzin i z prośbą

o Boże błogosławieństwo, opiekę MB i łaskę zdrowia

 

NIEDZIELA                XVII niedziela zwykła             26 VII 2020

8.00 – W intencji IV Róży Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB             i zdrowie

11.30 –

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 – Za ++ Augusta Płonka, żonę Martę i syna Henryka


XV NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA            XV NIEDZIELA ZWYKŁA        12 VII 2020

  8.00 – W intencji II Róży Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 

             Matki Bożej

11.30 –

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 Za + mamę Elfrydę Danek na pamiątkę urodzin oraz za ++ z rodzin Danek, Drost, Dęmliński

 

PONIEDZIAŁEK  Wspomnienie św. pustelników AndrzejaŚwierada i Benedykta 13 VII 

  7.00 – Za + Zygmunta Colik w 1 r ocznicę śmierci i za ++ z rodziny Colik i Bijak

 

WTOREK            Dzień powszedni      14 VII 2020

  7.00 – Do Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w intencji ks. Jana z okazji 

             urodzin z prośbą o światło i moc Ducha św – od Parafian

 

ŚRODA             Wspomnienie św. Bonawentury            15 VII 2020

  7.00 – Za + Urszulę Kempny

 

CZWARTEK                 Wspomnienie NMP z Góry Karmel          16 VII 20

17.00 – W intencji Augustyna Machowskiego z okazj80 rocznicy urodzin z prośbą

             o Boże błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie na dalsze lata życia /TD

 

PIĄTEK             Dzień powszedni         17 VII 2020

17.00 – Za + syna Seweryna , Andrzeja, rodziców z obu stron, + siostrę Teresę

 

SOBOTA               Wspomnienie św. Szymona z Lipnicy            18 VII 2020

17.00 – Za + Wincentego Sznurpfeil i za ++ z rodziny

 

 

NIEDZIELA            XVI niedziela zwykła        19 VII 20

  8.00 – Za Wojciecha Woźniak w 4 rocznicę śmierci, za ++ z rodziny z obu stron

11.30 –

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 1.Chrzty i Roczki

             2.Za + Bronisława Wróbel od lokatorów z ul.Westerplatte

 

 

 

 

 

 


XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA    XIV NIEDZIELA ZWYKŁA      5 VII 2020

  8.00 – Za + Michała Zarębskiego - od mieszkańców z ul. Wróblewskiego 51 B

11.30 – Za + Bogdana Busko z okazji 15 rocznicy śmierci i za Marię Kuboń - z okazji               30 rocznicy śmierci

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 Za + Marzenę Trząska w 1 rocznicę śmierci, za ++ rodziców Marię

             i Kazimierza Trząska i za + Ewę Kozioł

 

PONIEDZIAŁEK        Wsp.bł.Marii Teresy Ledóchowskiej          6 VII 20

  7.00 –

 

WTOREK           Dzień powszedni           7 VII 2020

  7.00 – Za + Sabinę Hajduk – od siostry Marysi

 

ŚRODA           Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezb.           8 VII 2020

  7.00 – W intencji uczestników porannej mszy św.

 

CZWARTEK        Dzień powszedni     9VII 2020

17.00 – Za ++ rodziców Teresę i Jerzego Grunt, Martę i Romana Nowaczyk,

             ++ z rodziny Nowaczyk i Grunt

 

PIĄTEK          Dzień powszedni        10 VII 2020

17.00 – Za + Karola Lisieckiego w 9 rocznicę śmierci

 

SOBOTA         ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, patrona Europy    11 VII 2020

17.00 –

 

NIEDZIELA                   XV niedziela zwykła        12 VII 2020

  8.00 – W intencji II Róży Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę                   Matki Bożej

11.30 –

15.30 – Nieszpory niedzielne

16.00 Za + mamę Elfrydę Danek na pamiątkę urodzin oraz za ++ z rodzin Danek,                 Drost, Dęmliński


XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 

NIEDZIELA              XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 28           VI 2020

  8.00 – Za + Tadeusza Respondek w 30 dzień po śmierci - od żony i córki z rodziną

11.30 – Za + Rutę Halup z okazji 80 rocznicy urodzin

16.00 – Za + Julię Skrzypek w 2 m-ce od śmierci - od dzieci i całej rodziny z Węglówki

 

PONIEDZIAŁEK   APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA          29 VI 2020

  7.00 – Za + Irenę Gwóźdź – od rodziny Talik z Oświęcimia

 

WTOREK           Dzień powszedni      30 VI 2020

  7.00 – Za + Rudolfa Rzepkę w 2 rocznicę śmierci

 

ŚRODA           Dzień powszedni   1 VII 2020

  7.00 – Za + Sabinę Hajduk – od Jadzi

 

CZWARTEK           Dzień powszedni       2 VII 2020

17.00 – Za + Irene Józef - na pamiątkę urodzin

 

PIĄTEK Dzień powszedni 3 VII 2020

17.00 – Do Serca Pana Jezusa - wynagradzająca

 

SOBOTA Wsp. św Elżbiety Portugalskiej 4 VII 2020

16.16 - Rózaniec

17.00 – Wynagradzająca Matce Bożej za nasze grzechy od czcicieli MB

 

NIEDZIELA XIV niedziela zwykła 5 VII 2020

 8.00 – Za + Michała Zarębskiego - od mieszkańców z ul. Wróblewskiego 51 B

11.30 – Za + Bogdana Busko z okazji 15 rocznicy śmierci i za Marię Kuboń - z okazji 

             30 rocznicy śmierci

16.00 Za + Marzenę Trząska w 1 rocznicę śmierci, za ++ rodziców Marię

             i Kazimierza Trząska i za + Ewę Kozioł

 

 


XII NIEDZIELA ZWYKŁA

 

NIEDZIELA            XII NIEDZIELA ZWYKŁA    21 VI 2020

  8.00 – W intencji IV Róży Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie               dla nich i ich rodzin

10.00 - Za Parafian

11.30 –

16.00 – Chrzty i Roczki

 

PONIEDZIAŁEK            Dzień powszedni       22 VI 2020

  7.00 – Za ++ ojca Jana, matkę Helenę i brata Bogdana

17.00 – Za + Genowefę Krzyżanowską w 1 rocznicę śmierci

 

WTOREK             Dzień powszedni               23 VI 2020

  7.00 – Za + Gertrudę Kęmpała, wieloletniego działkowca ogródków działkowych

             Szarotka

17.00 – Za + ojca Zygmunta Koneckiego w 5 rocznicę śmierci

 

ŚRODA       UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA      24 VI 2020

  7.00 –

17.00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Bolesnej w intencji członków               Stowarzyszenia Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci

 

CZWARTEK           Dzień powszedni         25 VI 2020

  7.00 – Za + syna Sławka, ++ rodziców z obu stron i ++ z rodziny

17.00 – Za + Alicję Gromadzką w 1 rocznicę śmierci oraz za ++ ojca Jana i brata

             Marcelego

 

PIĄTEK            Dzień powszedni     26 VI 2020

  7.00 –

17.00 – Za + ks.prob. Ruczkę – od I, II, III i IV Róży Różańcowej

17.30 – Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

 

 

SOBOTA Dzień powszedni 27 VI 2020

  7.00 – Za + XX

17.00 – Za + męża Jana, ++ rodziców Teklę i Franciszka, braci Józefa, Michała i

             Władysława, ++ teściów, szwagrów, pokrewieństwo z obu stron

 

NIEDZIELA            XIII niedziela zwykła         28VI 2020

  8.00 – Za + Tadeusza Respondek w 30 dzień po śmierci - od żony i córki z rodziną

11.30 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB z podziękowaniem za                           otrzymane łaski z prośbą o dalsze w intencji Ruty Halup z okazji 80 rocznicy

             urodzin TD 

16.00 – Za + Julię Skrzypek

 

 

 

 

 

 


XI NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 

NIEDZIELA           XI NIEDZIELA ZWYKŁA             14 VI 2020

  8.00 – W intencji V Róży Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie   

             dla nich i ich rodzin

10.00 - Za + ojca Herberta Kołodziej w 27 rocznicę śmierci, + mamę Barbarę i siostrę              Izabelę

11.30 – za + Antoniego Pyfel na pamiątkę urodzin i za ++ z rodziny

16.00 – Za + Marię, Ryszarda i Stanisława, z prośbą o dar życia wiecznego w niebie

 

PONIEDZIAŁEK             Dzień powszedni        15 VI 2020

  7.00 – Za + mamę w 100 rocznicę urodzin, za + ojca, ojczyma, teściów,                                   pokrewieństwo, o dar życia wiecznego

17.00 – Za + Ryszarda Ochota w 1 rocznicę śmierci, za ++ rodziców

 

WTOREK                          Dzień powszedni                 16 VI 2020

  7.00 – Za + ojca Jana, mamę Helenę i brata Bogdana

17.00 – Za + męża Stanisława Kabałę, ++ rodziców z obu stron

 

ŚRODA           Wspomnnienie św. Br.Alberta Chmielowskiego               17 VI 2020

  7.00 – Za + Sabinę Hajduk – od sąsiadów z ul. Michałkowickiej 46

17.00 – Z podziękowaniem za łaskę zdrowia, opiekę i wstawiennictwo św. Józefa

             w życiu, z prośbą o łaski na dalsze lata życia dla pani Wawrzyniok

 

CZWARTEK          Dzień powszedni               18 VI 2020

  7.00 –

17.00 –

 

PIĄTEK               NAJŚWIĘTSZEGO  SERCA PANA JEZUSA          19 VI 2020

  7.00 – Za + Antoniego Wieczorka

17.00 – W 3 rocznicę śmierci Barbary Kiszel, za ++ z rodzin Kiszel, Szynawa, Hulin,   

             Franciszkowski

17.30 – Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

 

SOBOTA                 Wspomn. Niepokalanego Serca NMP        20 VI 2020

  7.00 – Za + Urszulę Kempny

17.00 – Za + ojca Leona Siwczyk

 

NIEDZIELA                XII niedziela zwykła            21 VI 2020

  8.00 – W intencji IV Róży Różańcowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie

             dla nich i ich rodzin

10.00 -

11.30 –

16.00 – Chrzty i Roczki

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich, siedziba: Siemianowice Śląskie, Michałkowicka 37a.